Noi reguli pentru redobândirea cetățeniei române: Când vor intra în vigoare

Autoritatea Națională pentru Cetățenie din România a anunțat că, începând cu 15 octombrie se vor accepta la depunerea dosarului de cetățenie, doar documentele cu traduceri legalizate care respectă transliterația latină din pașaportul petentului. Modificările fiind motivate pentru evitarea neconcordanțelor apărute între numele petenților din documentele străine și numele acestora din documentele românești.

„Începând cu data de 01.10.2018 la sediul ANC din București, înregistrarea cererilor privind cetățenia română, formulate în temeiul art. 8, art. 81, art. 10 şi art. 27 din Legea nr. 21/1991 se va efectua exclusiv în baza programării online pe noul modul de programare de tip calendar. De asemenea, se menţin dispoziţiile cu privire la obligativitatea programării online a persoanelor care depun cereri formulate în temeiul art. 11 din Legea nr. 21/1991”, se arată scris într-un comunicat emis de Autoritatea Națională pentru pentru cetățenie din România.

Autoritatea atrage atenția că în cazul în care un solicitant face o programare pe un articol de lege, iar la depunerea actelor rezultă că cererea este în conformitate cu un alt articol de lege decât cel pentru care s-a făcut programarea, aceasta va fi anulată iar depunerea cererii va fi respinsă urmând a se reprograma la o dată ulterioară, în conformitate cu articolul corect de lege.

La înregistrarea dosarelor privind cetăţenia română este obligatorie depunerea a două fotografii color de dată recentă format 3.5 cm X 4.5 cm (măsură aplicabilă începând cu data de 02.07.2018), precum şi prezentarea documentelor de identitate şi de stare civilă atât în original, cât şi în copie legalizată (cu traducere în limba română legalizată / supralegalizate / apostilate, dacă este cazul, în funcție de situația specifică articolului de lege în temeiul căruia este formulată cererea), în cazul documentelor emise de autorităţile altor state, sau în copie simplă în cazul documentelor emise de autoritățile române.

De asemenea, nu vor fi acceptate acte laminate, întrucât elementele particularizante ale documentelor originale au fost deteriorate în urma laminării. În situația în care solicitantul nu prezintă originalul fiecărui document care se regăsește în copie în dosarul constituit, cererea privind cetățenia română nu va fi înregistrată de angajatul ANC, petentul fiind îndrumat în vederea reglementării situației și depunerea ulterioară a dosarului.

Sursa: Jurnal.md