Cetățenie română

Documentele necesare pentru depunerea dosarului pentru cetățenia Română

Acte de identitate.

 • Buletin de identitate;
 • Pașaport

Actele de stare civilă.

 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de divorț – după caz;
 • Certificatele de naștere și căsătorie al ambilor părinți;
 • Certificatele de naștere sau de deces al buneilor din partea mamei sau a tatălui;
 • Certificat de căsătorie al buneilor;
 • Certificatele de naștere al străbuneilor dacă buneii sunt născuți după 2 august 1940;
 • Certificatul de căsătorie al străbuneilor;

Declarații pe proprie răspundere, autentificate la notar.

 • Din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a Cetățeniei Române.
 • Din care să rezulte că solicitantul dorește redobândirea Cetățeniei Române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România.
 • Din care să rezulte că solicitantul nu întreprinde și nu sprijină acțiuni împotriva ordinii de drept ori a siguranței naționale și nici în trecut nu a desfășurat asemenea activități.

Cazierul moldovenesc.

 • Documentul privind antecedentele penale ale unei persoane;
Cum te putem ajuta?

Contacteaza-ne pentru a te ajuta sa faci ori ce tip de act romanesc!