Cetățenie română

Etapele procesului pentru depunerea dosarului de redobândire a cetățeniei române?

 • Colectarea actelor de stare civilă moldovenești pentru completarea dosarului de cetățenie română
 • Programarea pentru depunerea dosarului de cetățenie
 • Legalizarea si apostilarea actelor de stare civilă și de identitate la notar
 • Solicitarea cazierului judiciar moldovenesc
 • Pregătirea dosarului pentru depunere
 • Depunerea dosarului la Consulatul României sau în cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie din România

Ce trebuie să conțină dosarul de cetățenie?

Acte de identitate

 • Buletin de identitate;
 • Pașaport

Actele de stare civilă

 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de divorț – după caz;
 • Certificatele de naștere și căsătorie al ambilor părinți;
 • Certificatele de naștere sau de deces al buneilor din partea mamei sau a tatălui;
 • Certificat de căsătorie al buneilor;
 • Certificatele de naștere al străbuneilor dacă buneii sunt născuți după 2 august 1940;
 • Certificatul de căsătorie al străbuneilor;

Cazierul judiciar

 • Documentul privind antecedentele penale ale unei persoane;

Toate actele de stare civila trebuie sa fie in copii legalizate la notar si apostilate, iar la buletin si pasaport se vor face in copii legalizate in Romania.

Suntem prima companie din nișa perfectării actelor românești, înregistrați în calitate de operator de date cu caracter personal. Astfel, beneficiezi de confidențialitatea datelor tale. Acest factor îți oferă garanția că ai zero riscuri să fii implicat în scheme dubioase de falsificări de acte.

Cum te putem ajuta?

Contacteaza-ne pentru a te ajuta sa faci ori ce tip de act romanesc!