Permise de ședere

Permis de ședere

Străinii care doresc să se stabilească cu reşedinţa în Republica Moldova pe un termen mai mare de 90 de zile pot solicita acordarea dreptului de şedere provizorie.

DocsConsult va ajuta cu perfectarea perisului de sedere in R.Moldova, actele necesare pentru a depunde dosarul sunt:

  1. Demersul tipizat;
  2. Paşaportul naţional al străinului;
  3. Proiectul contractului individual de muncă cu indicarea salariului lunar al străinului;
  4. Cazierul judiciar din ţara de origine legalizat/apostilat (în modul stabilit), tradus în limba de stat şi autentificat notarial sau consular;
  5. Dovada spaţiului de locuit (declaraţia proprietarului autentificată notarial sau copia actului de proprietate);
  6. O fotografie color 3×4;

Notă:

Actele se prezintă în original şi copii. Actele se depun cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului legal de aflare a străinului în Republica Moldova.
Nerespectarea termenului de depunere a cererii se sancţionează

Cum te putem ajuta?

Contacteaza-ne pentru a te ajuta sa faci ori ce tip de act romanesc!