Traduceri

Traduceri

Asigurăm traducerea scrisă a următoarelor tipuri de acte:

 • buletine de identitate, acte de identitate naționale și străine, legitimații pensioanare;
  acte de stare civila: de naștere, căsătorie, schimbarea numelui/prenumelui, divorț, stare civilă, deces etc;
 • permise de conducere și alte acte de acest tip;
 • acte medicale – certificate și extrase despre starea sănătății sau/și aptitudinea de muncă, extrase din fișa medicală și anamneza;
 • acte de studii – diplome (cu anexe și fără), certificate, bilete studențești, carnet de student, atestat, anexe etc;
 • acte legate de activitatea de afaceri – statutul întreprinderii, regulament, contracte etc;
 • acte de reședință și proprietate imobilă – certificate din Întreprinderea pentru gestionarea fondului locativ, acte de proprietate, traducerea acordurilor de vînzare-cumpărare a loturilor de pămînt și obiectelor imobiliare;
 • acte legate de activitatea profesională – carnet de muncă, certificate de la locul de muncă;
 • acte legate de activitatea financiar –bancară – adeverințe privind salariul, venituri, confirmarea depozitului bancar, extrase etc;
 • acte legate de dreptul de proprietate – certificate, licență, brevet;
 • acte juridice de instanță – extrase, încheieri, caziere judiciare;
 • livret militar și acte similare;
 • certificate din diverse domenii și acte.

De asemenea, prestăm servicii de traduceri scrise a orice tip de texte:

 • traduceri economice, financiare, bancare, fiscale, proiecte de afaceri;
 • traduceri juridice: acorduri și contracte de tipuri diferite, statutul întreprinderii, procuri, diferite acte judiciare;
 • traduceri tehnice: de proiectare, documentație de referință și normativă;
 • traducerea textelor medicale;
 • traducerea artistică;
 • traduceri ştiinţifice: publicații, raporturi, patente;
 • traducerea site-urilor;
 • traducerea tezelor de an și de licență, adnotărilor.
Cum te putem ajuta?

Contacteaza-ne pentru a te ajuta sa faci ori ce tip de act romanesc!