Vechimea în muncă a moldovenilor angajați în România este perfect valabilă și trebuie să producă efecte

Preşedintele Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, deputatul Constantin Codreanu, a obţinut confirmarea oficială de la ministrul Muncii și Justiției Sociale că vechimea în muncă a prestațiilor din Republica Moldova, în cazul persoanelor care și-au redobândit cetățenia română, s-au stabilit legal în România și sunt active în câmpul muncii, este perfect legală.

În multe domenii de activitate vechimea în muncă și vechimea în meserie sau în specialitate este o condiție pentru angajarea în anumite funcții și se ia în calcul la stabilirea salariului și a sporurilor. Neluarea în calcul a acestora are consecințe defavorabile pentru românii din Republica Moldova.

În răspunsul Ministrului Muncii și Justiției Sociale, Marius-Constantin Budăi, la interpelarea parlamentară, se arată că perioadele de activitate desfășurate în Republica Moldova în baza unui contract de muncă constituie vechime în muncă, în funcție de care se calculează suportul de vechime și alte drepturi ce decurg din aceasta, precizând că în domeniul muncii și securității sociale România și Republica Moldova își recunosc reciproc toate actele, documentele sau certificatele de orice fel, așa cum au fost eliberate de autoritățile emitente, fiind scutite de cerința legalizării.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale face trimitere la Acordul dintre România și Republica Moldova în domeniul securității sociale, semnat la București, la 27 aprilie 2010, intrat în vigoare la data de 1 septembrie 2011.

„Actualul cadru juridic bilateral al României cu Republica Moldova este suficient pentru considerarea ca vechime în muncă a prestațiilor din Republica Moldova în cazul persoanelor care și-au redobândit cetățenia română, s-au stabilit legal în România și sunt active în câmpul muncii din țara noastră”, a transmis Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

Potrivit acestor precizări oficiale, toți basarabenii care și-au restabilit cetățenia română și sunt angajați în România trebuie tratați identic de către angajatori, luându-li-se în considerație, fără nicio discriminare, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate, precum și calculându-li-se sporurile salariale pentru vechime în muncă, asemenea celorlalți cetățeni români.

Vechimea în muncă, în meserie și în specialitate a basarabenilor angajați în România este perfect valabilă și trebuie să producă efecte. Angajatorii care neglijează acest fapt, trebuie sancționați. România este țara tuturor românilor și nimeni nu trebuie discriminat pe criteriul provenienței sale din județele de răsărit ale României anexate în 1940 de către fosta Uniune Sovietică!”, a transmis deputatul Constantin Codreanu.

Răspunsul prezentat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale.